Prehľad o organizácii
LARIAT, s.r.o.
ul. 1. mája 2, 969 01 Banská Štiavnica
36051837
2021631205
SK2021631205
1 zamestnanec
10.12.2001
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1
1
2,34 tis. €
11,4 tis. €
1
N/A
N/A

Zisk LARIAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby LARIAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením LARIAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA LARIAT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LARIAT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LARIAT, s.r.o.


Konateľ LARIAT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LARIAT, s.r.o.


Predmet činnosti LARIAT, s.r.o.


Kataster LARIAT, s.r.o.


Skrátené výkazy LARIAT, s.r.o.