Prehľad o organizácii
BA 01 s.r.o.
Pri Podkove 923/5, 054 01 Levoča
36051853
2020095297
Nemá
nezistený
10.12.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BA 01 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BA 01 s.r.o.


Konateľ BA 01 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BA 01 s.r.o.


Predmet činnosti BA 01 s.r.o.


Kataster BA 01 s.r.o.


Skrátené výkazy BA 01 s.r.o.