Prehľad o organizácii
LEEPUMA s.r.o. v likvidácii
Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
36051861
2021604255
Nemá
nezistený
10.12.2001
21.02.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-4,75
0,13
0
3 863,8 %
-21,7 tis. €
26,4 %
2018/2017
24,8 tis. €
-20,7 %
2018/2017
-4,75
-45 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-25,85
-37,64
0,13
0,03

Zisk pred zdanením LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Konateľ LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Likvidátor LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Kataster LEEPUMA s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy LEEPUMA s.r.o. v likvidácii