Prehľad o organizácii
PRIMA Revúca, s.r.o.
050 01 Mokrá Lúka
36051896
2021611515
SK2021611515
nezistený
10.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7480/S
-42,7 tis. €
-439,2 %
2023/2022
128 tis. €
24,6 %
2023/2022
-0,04
-496,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PRIMA Revúca, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby PRIMA Revúca, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
1,88
0,53
0,13
3,21

Zisk pred zdanením PRIMA Revúca, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRIMA Revúca, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PRIMA Revúca, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRIMA Revúca, s.r.o.


Konateľ PRIMA Revúca, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRIMA Revúca, s.r.o.


Predmet činnosti PRIMA Revúca, s.r.o.


Kataster PRIMA Revúca, s.r.o.


Skrátené výkazy PRIMA Revúca, s.r.o.