Prehľad o organizácii
PRIMA Revúca, s.r.o.
050 01 Mokrá Lúka
36051896
2021611515
SK2021611515
nezistený
10.12.2001
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
5,99
48,5 %
-7,91 tis. €
46,7 %
2022/2021
102 tis. €
42,7 %
2022/2021
-0,01
49,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PRIMA Revúca, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby PRIMA Revúca, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,51
0,21
13,9

Zisk pred zdanením PRIMA Revúca, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRIMA Revúca, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PRIMA Revúca, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRIMA Revúca, s.r.o.


Konateľ PRIMA Revúca, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRIMA Revúca, s.r.o.


Predmet činnosti PRIMA Revúca, s.r.o.


Kataster PRIMA Revúca, s.r.o.


Skrátené výkazy PRIMA Revúca, s.r.o.