Prehľad o organizácii
Stylos - interier s. r. o.
Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
36051900
2020095286
SK2020095286
5-9 zamestnancov
11.12.2001
Výroba ost.ho nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,04
84,3 %
89 €
8 800 %
2022/2021
277 tis. €
16,3 %
2022/2021
0
8 139,1 %
2022/2021
253 tis. €
-77,9 %
2022/2021
N/A

Zisk Stylos - interier s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Stylos - interier s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
transparex.sk
1,53
0,16
0,11
1,15

Zisk pred zdanením Stylos - interier s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Stylos - interier s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Stylos - interier s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stylos - interier s. r. o.


Konateľ Stylos - interier s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stylos - interier s. r. o.


Predmet činnosti Stylos - interier s. r. o.


Kataster Stylos - interier s. r. o.


Skrátené výkazy Stylos - interier s. r. o.