Prehľad o organizácii
FOREX - SK, s.r.o.
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
36051918
2021625474
SK2021625474
10-19 zamestnancov
11.12.2001
Výroba ost.všeob.strojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,02
0,14
82,8 %
-4,35 tis. €
0,9 %
2021/2020
2,68 mil. €
64,9 %
2021/2020
-0
32,1 %
2021/2020
43,2 tis. €
-85,6 %
2022/2021
N/A

Zisk FOREX - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby FOREX - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
37,05
0,17
0,1
1,12

Zisk pred zdanením FOREX - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FOREX - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FOREX - SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOREX - SK, s.r.o.


Konateľ FOREX - SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOREX - SK, s.r.o.


Predmet činnosti FOREX - SK, s.r.o.


Kataster FOREX - SK, s.r.o.


Skrátené výkazy FOREX - SK, s.r.o.