Prehľad o organizácii
I. K. A. s. r. o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
36051926
2020064992
Nemá
nezistený
11.12.2001
16.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-4,88 tis. €
44,8 tis. €
-0,01
N/A
N/A

Zisk I. K. A. s. r. o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby I. K. A. s. r. o.


2014
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,6
0,06
0,05

Zisk pred zdanením I. K. A. s. r. o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA I. K. A. s. r. o.


2014
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod I. K. A. s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I. K. A. s. r. o.


Konateľ I. K. A. s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I. K. A. s. r. o.


Predmet činnosti I. K. A. s. r. o.


Kataster I. K. A. s. r. o.


Skrátené výkazy I. K. A. s. r. o.