Prehľad o organizácii
Flying Composites s.r.o.
Hlavná 162, 900 23 Viničné
36051934
2020089786
SK2020089786
nezistený
11.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 60685/B
2,06 tis. €
80,6 %
2022/2021
35,6 tis. €
33,3 %
2022/2021
0,17
-56,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Flying Composites s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Flying Composites s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,09
-0,07
0,09
1

Zisk pred zdanením Flying Composites s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Flying Composites s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Flying Composites s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Flying Composites s.r.o.


Konateľ Flying Composites s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Flying Composites s.r.o.


Predmet činnosti Flying Composites s.r.o.


Kataster Flying Composites s.r.o.


Skrátené výkazy Flying Composites s.r.o.