Prehľad o organizácii
Flying Composites s.r.o.
Hlavná 162, 900 23 Viničné
36051934
2020089786
SK2020089786
0 zamestnancov
11.12.2001
Výroba hier a hračiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,41
-0,39
0,07
203,5 %
1,14 tis. €
14 387,5 %
2021/2020
26,7 tis. €
96,4 %
2021/2020
0,41
8 692,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Flying Composites s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Flying Composites s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,29
-1,03
0,08
0,49

Zisk pred zdanením Flying Composites s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Flying Composites s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Flying Composites s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Flying Composites s.r.o.


Konateľ Flying Composites s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Flying Composites s.r.o.


Predmet činnosti Flying Composites s.r.o.


Kataster Flying Composites s.r.o.


Skrátené výkazy Flying Composites s.r.o.