Prehľad o organizácii
FRIENDS, s.r.o.
Železničná 22, 050 01 Revúca
36051942
2020038130
SK2020038130
3-4 zamestnanci
11.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 22478/S
21,4 tis. €
0,4 %
2022/2021
882 tis. €
-4,7 %
2022/2021
0,13
-14,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FRIENDS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FRIENDS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
14,56
0,61
0,05
1,68

Zisk pred zdanením FRIENDS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FRIENDS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FRIENDS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FRIENDS, s.r.o.


Konateľ FRIENDS, s.r.o.


Spoločník FRIENDS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FRIENDS, s.r.o.


Predmet činnosti FRIENDS, s.r.o.


Kataster FRIENDS, s.r.o.


Skrátené výkazy FRIENDS, s.r.o.