Prehľad o organizácii
FRIENDS, s.r.o.
Železničná 22, 050 01 Revúca
36051942
2020038130
SK2020038130
5-9 zamestnancov
11.12.2001
Veľkoobch.so živ.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,16
0,28
1,61
44,2 %
21,3 tis. €
16,3 %
2021/2020
926 tis. €
-16,3 %
2021/2020
0,16
0,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FRIENDS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FRIENDS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
11,33
0,56
0,04
2,21

Zisk pred zdanením FRIENDS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FRIENDS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FRIENDS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FRIENDS, s.r.o.


Konateľ FRIENDS, s.r.o.


Spoločník FRIENDS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FRIENDS, s.r.o.


Predmet činnosti FRIENDS, s.r.o.


Kataster FRIENDS, s.r.o.


Skrátené výkazy FRIENDS, s.r.o.