Prehľad o organizácii
ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným
Samuela Kollára 74, 979 01 Čerenčany
36051951
2020075750
Nemá
nezistený
11.12.2001
21.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,91 tis. €
56,9 %
2022/2021
113 €
-99,9 %
2022/2021
N/A
N/A
N/A

Zisk ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným