Prehľad o organizácii
EVIS - A, s.r.o.
Poľná 102, 974 05 Banská Bystrica
36051977
2020089742
SK2020089742
nezistený
11.12.2001
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,29
0,92
0,29
69,1 %
15,6 tis. €
166,5 %
2022/2021
51,4 tis. €
307,2 %
2022/2021
0,29
125,6 %
2022/2021
16,1 tis. €
N/A

Zisk EVIS - A, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby EVIS - A, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,31
0,21
3,05

Zisk pred zdanením EVIS - A, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA EVIS - A, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EVIS - A, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EVIS - A, s.r.o.


Konateľ EVIS - A, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EVIS - A, s.r.o.


Predmet činnosti EVIS - A, s.r.o.


Kataster EVIS - A, s.r.o.


Skrátené výkazy EVIS - A, s.r.o.