Prehľad o organizácii
H3S s.r.o. "v likvidácii"
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
36051993
2021607973
Nemá
nezistený
11.12.2001
27.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod H3S s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H3S s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ H3S s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor H3S s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H3S s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti H3S s.r.o. "v likvidácii"


Kataster H3S s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy H3S s.r.o. "v likvidácii"