Prehľad o organizácii
SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36052001
2021621833
Nemá
nezistený
12.12.2001
Ost.pom.čin.fin.služieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Predstavenstvo SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Člen dozorného orgánu SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Predmet činnosti SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Kataster SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Skrátené výkazy SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“