Prehľad o organizácii
SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36052001
2021621833
Nemá
nezistený
12.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 378/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Predstavenstvo SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Člen dozorného orgánu SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Predmet činnosti SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Kataster SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“


Skrátené výkazy SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v konkurze“