Prehľad o organizácii
Agrodružstvo Kalinovo, družstvo
Fiľakovská cesta 290, 984 01 Lučenec
36052060
2021619952
Nemá
nezistený
18.12.2001
15.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agrodružstvo Kalinovo, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrodružstvo Kalinovo, družstvo


Predstavenstvo Agrodružstvo Kalinovo, družstvo


Predmet činnosti Agrodružstvo Kalinovo, družstvo


Kataster Agrodružstvo Kalinovo, družstvo


Skrátené výkazy Agrodružstvo Kalinovo, družstvo