Prehľad o organizácii
AE.sk, s. r. o.
Tajovského 15390/15, 974 01 Banská Bystrica
36052078
2020095341
SK2020095341
1 zamestnanec
18.12.2001
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
0,09
0,03
437,1 %
-34,6 tis. €
2,2 %
2022/2021
N/A
-0,3
-3,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AE.sk, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby AE.sk, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-58,64
-3,37
n/a
0,03

Zisk pred zdanením AE.sk, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AE.sk, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AE.sk, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AE.sk, s. r. o.


Konateľ AE.sk, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AE.sk, s. r. o.


Predmet činnosti AE.sk, s. r. o.


Kataster AE.sk, s. r. o.


Skrátené výkazy AE.sk, s. r. o.