Prehľad o organizácii
AE.sk, s. r. o.
Tajovského 15390/15, 974 01 Banská Bystrica
36052078
2020095341
SK2020095341
1 zamestnanec
18.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7495/S
39,9 tis. €
215,2 %
2023/2022
288 tis. €
0,14
146,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AE.sk, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby AE.sk, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-52,64
-1,23
n/a
0,16

Zisk pred zdanením AE.sk, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA AE.sk, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AE.sk, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AE.sk, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ AE.sk, s. r. o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ivan JanečkoHrochoť 429, 976 37 Hrochoť06.07.2004


Konanie menom spoločnosti [14.10.2006]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. AE.sk, s. r. o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ivan JanečkoMočare 429/5, 976 37 Hrochoť23.09.20226640 € (100 %)

Predmet činnosti AE.sk, s. r. o.


Názov
Vznik
Zánik
diagnostika kanalizačných potrubí23.11.2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom23.11.2011
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti14.10.2006
prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej služby - upratovacie služby14.10.2006
upratovacie služby14.10.2006
faktoring a forfaiting14.10.2006
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti14.10.2006
reklamná a propagačná činnosť14.10.2006
vedenie účtovníctva14.10.2006
poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností14.10.2006
prieskum trhu a verejnej mienky14.10.2006
finančný lízing14.10.2006
grafické práce pomocou výpočtovej techniky14.10.2006
poskytovanie služieb internetom v rozsahu voľnej živnosti14.10.2006
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností14.10.2006
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov14.10.2006
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál14.10.2006
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy14.10.2006
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení a podujatí v rozsahu voľnej živnosti14.10.2006
organizovanie obchodno - predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti14.10.2006
pomocné stavebné práce14.10.2006
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky14.10.2006
obstarávanie služieb v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností14.10.2006
prevádzkovanie píly14.10.2006
výroba reziva14.10.2006
- geodetické a kartografické práce18.12.2001
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti18.12.2001
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchold/ v rozsahu voľnej živnosti18.12.2001
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti18.12.2001
- automatizované spracovanie dát18.12.2001

Kataster AE.sk, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy AE.sk, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL