Prehľad o organizácii
GS Mark, spol. s r.o.
A.Hlinku 905/14, 962 12 Detva
36052094
2021638014
SK2021638014
3-4 zamestnanci
17.12.2001
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,15
2,44
23,8 %
3,05 tis. €
5,3 %
2020/2019
45,9 tis. €
-4,1 %
2020/2019
0,11
-6,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk GS Mark, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby GS Mark, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
3,14
0,76
0,33
4,53

Zisk pred zdanením GS Mark, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA GS Mark, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GS Mark, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GS Mark, spol. s r.o.


Konateľ GS Mark, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GS Mark, spol. s r.o.


Predmet činnosti GS Mark, spol. s r.o.


Kataster GS Mark, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GS Mark, spol. s r.o.