Prehľad o organizácii
IKOS, spol.s.r.o.
Horná 59/1137, 974 01 Banská Bystrica
36052116
2021608028
Nemá
nezistený
18.12.2001
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
-90 €
0 %
2021/2020
N/A
-0,01
-1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk IKOS, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby IKOS, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením IKOS, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA IKOS, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IKOS, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IKOS, spol.s.r.o.


Konateľ IKOS, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IKOS, spol.s.r.o.


Predmet činnosti IKOS, spol.s.r.o.


Kataster IKOS, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy IKOS, spol.s.r.o.