Prehľad o organizácii
M.D.C.- B.B. s.r.o.
Podháj 55, 974 03 Banská Bystrica
36052124
2021625034
Nemá
nezistený
19.12.2001
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,83
0,83
24,9 tis. €
1 761,6 %
2022/2021
N/A
0,83
1 078 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
4,53
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod M.D.C.- B.B. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M.D.C.- B.B. s.r.o.


Konateľ M.D.C.- B.B. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M.D.C.- B.B. s.r.o.


Predmet činnosti M.D.C.- B.B. s.r.o.


Kataster M.D.C.- B.B. s.r.o.


Skrátené výkazy M.D.C.- B.B. s.r.o.