Prehľad o organizácii
M.D.C.- B.B. s.r.o.
Podháj 55, 974 03 Banská Bystrica
36052124
2021625034
Nemá
nezistený
19.12.2001
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,31
0,44
72,5 %
-1,5 tis. €
N/A
-0,08
N/A
N/A

Zisk M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,73
0,28
n/a
0,44

Zisk pred zdanením M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA M.D.C.- B.B. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod M.D.C.- B.B. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M.D.C.- B.B. s.r.o.


Konateľ M.D.C.- B.B. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M.D.C.- B.B. s.r.o.


Predmet činnosti M.D.C.- B.B. s.r.o.


Kataster M.D.C.- B.B. s.r.o.


Skrátené výkazy M.D.C.- B.B. s.r.o.