Prehľad o organizácii
ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"
Cestárska 16, 979 01 Rimavská Sobota
36052141
2020075794
Nemá
nezistený
19.12.2001
12.11.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-948 €
96,4 %
2022/2021
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ARTSTAV, s.r.o. "v likvidácii"