Prehľad o organizácii
DOMINANT EENC, s.r.o.
T.G. Masaryka 326/15A, 984 01 Lučenec
36052159
2021623758
Nemá
nezistený
20.12.2001
07.04.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,09
14,9 %
-480 €
N/A
-0,07
N/A
N/A

Zisk DOMINANT EENC, s.r.o.


2014
2015
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby DOMINANT EENC, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,83
0,85
n/a
6,71

Zisk pred zdanením DOMINANT EENC, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DOMINANT EENC, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DOMINANT EENC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOMINANT EENC, s.r.o.


Konateľ DOMINANT EENC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOMINANT EENC, s.r.o.


Predmet činnosti DOMINANT EENC, s.r.o.


Kataster DOMINANT EENC, s.r.o.


Skrátené výkazy DOMINANT EENC, s.r.o.