Prehľad o organizácii
ODM plus s. r. o
Karpatské námestia 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36052175
2020082372
Nemá
nezistený
20.12.2001
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0,81
0,32
103,2 %
-86,8 tis. €
-320,7 %
2021/2020
2,77 mil. €
457,8 %
2021/2020
-0,03
70 %
2021/2020
1,05 tis. €
N/A

Zisk ODM plus s. r. o


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby ODM plus s. r. o


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,03
0,8
0,97

Zisk pred zdanením ODM plus s. r. o


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA ODM plus s. r. o


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ODM plus s. r. o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ODM plus s. r. o


Konateľ ODM plus s. r. o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ODM plus s. r. o


Predmet činnosti ODM plus s. r. o


Kataster ODM plus s. r. o


Skrátené výkazy ODM plus s. r. o