Prehľad o organizácii
FORTUNA, spol.s.r.o.
Starohorská 6, 974 01 Banská Bystrica
36052191
2020095374
Nemá
nezistený
27.12.2001
03.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FORTUNA, spol.s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby FORTUNA, spol.s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením FORTUNA, spol.s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA FORTUNA, spol.s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FORTUNA, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORTUNA, spol.s.r.o.


Konateľ FORTUNA, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORTUNA, spol.s.r.o.


Predmet činnosti FORTUNA, spol.s.r.o.


Kataster FORTUNA, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy FORTUNA, spol.s.r.o.