Prehľad o organizácii
SAD Banská Bystrica, a.s.
Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica
36052205
2020095275
SK2020095275
2 zamestnanci
01.01.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
9,38
0,7 %
20,6 tis. €
131,2 %
2021/2020
5,37 tis. €
0,7 %
2021/2020
0
131,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SAD Banská Bystrica, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby SAD Banská Bystrica, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,27
0,99
38,19
268,06

Zisk pred zdanením SAD Banská Bystrica, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAD Banská Bystrica, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SAD Banská Bystrica, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAD Banská Bystrica, a.s.


Predstavenstvo SAD Banská Bystrica, a.s.


Člen dozorného orgánu SAD Banská Bystrica, a.s.


Jediný akcionár a.s. SAD Banská Bystrica, a.s.


Prokurista SAD Banská Bystrica, a.s.


Predmet činnosti SAD Banská Bystrica, a.s.


Kataster SAD Banská Bystrica, a.s.


Skrátené výkazy SAD Banská Bystrica, a.s.