Prehľad o organizácii
SAD Banská Bystrica, a.s.
Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica
36052205
2020095275
SK2020095275
1 zamestnanec
01.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 685/S
79 tis. €
0,5 %
2023/2022
4,56 tis. €
-16,4 %
2023/2022
0,01
-0,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SAD Banská Bystrica, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SAD Banská Bystrica, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,28
0,99
0,02
207,67

Zisk pred zdanením SAD Banská Bystrica, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAD Banská Bystrica, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SAD Banská Bystrica, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAD Banská Bystrica, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo SAD Banská Bystrica, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Tomáš VrátnýSadová 3324/1, Ostrava - Moravská Ostrava08.12.2021
Ing. Lumír PracnýŠkolní 71, 747 41 Branka u Opavy07.03.2023
Ing. Pavel RubešBankovní 1683/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava03.07.2023


Konanie menom spoločnosti [28.10.2008]

Prokurista je oprávnený konať menom spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť samostatne. Prokurista je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťami v akomkoľvek rozsahu, t.j. tieto scudzovať, prenajímať aj zaťažovať. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Člen dozorného orgánu SAD Banská Bystrica, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Luděk MacháčekNa Lani 229, 741 03 Nový Jičín03.07.2021
Bohunka ČechovskáVýškovická 2538/106, 700 30 Ostrava28.06.2022
Peter RozimNám. Ľ. Štúra 5925/19, 974 05 Banská Bystrica28.06.2022
Ing. Eva HruškováJ. Brabce 2907/17, 702 00 Ostrava08.08.2023
Ing. Petr NemravaŠtramberská 1091/8, 742 21 Kopřivnice08.08.2023
Ing. Michal GallikTatranská 711/30, 059 07 Lendak02.10.2023

Jediný akcionár a.s. SAD Banská Bystrica, a.s.


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Prokurista SAD Banská Bystrica, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Martin KracíkHavlíčkovo nám. 796/3, 708 00 Ostrava Poruba15.10.2008

Predmet činnosti SAD Banská Bystrica, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy v celkovom počte: 36 (tridsaťšesť) autobusov na neobmedzený počet prepravných výkonov27.06.2008
prevádzkovanie cestovnej agentúry27.08.2005
vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel v rozsahu B, LPG, CNG, D, emisného systému BEZKAT, NKAT, podľa § 18 ods. 2, 3, 4 Vyhl. NDPaT SR č.90/2003 Z.z.27.08.2005
- prevádzkovanie tržnice31.12.200126.08.2005
- verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava31.12.2001
- opravy a údržba motorových vozidiel31.12.2001
- oprava karosérií31.12.2001
- výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky31.12.2001
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom31.12.2001
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky31.12.2001
- vedenie účtovníctva31.12.2001
- činnosť účtovných poradcov31.12.2001
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov31.12.2001
- technik požiarnej ochrany31.12.2001
- výroba, inštalácie a opravy a výstroje elektrických trakčných vozidiel31.12.2001
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel31.12.2001
- prenájom motorových vozidiel31.12.2001
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov31.12.2001
- prenájom strojov a prístrojov31.12.2001
- reklamná a propagačná činnosť31.12.2001
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti31.12.2001
- organizovanie školení a kurzov v odbore dopravy31.12.2001
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti31.12.2001
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti31.12.2001
- vykonávanie verejnej cestnej hromadnej osobnej pravidelnej dopravy31.12.2001
- cestná nákladná doprava31.12.2001
- elektroinštalatérstvo31.12.200126.08.2005
- automatizované spracovanie dát31.12.200126.08.2005
- revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení31.12.200126.08.2005
- výroba a opravy elektrických šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť31.12.200126.08.2005
- výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania31.12.200126.08.2005
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky31.12.200126.08.2005
- sprievodcovská činnosť31.12.200126.08.2005
- poradenská činnosť v oblasti technickej diagnostiky v rozsahu voľnej živnosti31.12.200126.08.2005
- predaj zabudnutých prepravovaných vecí31.12.200126.08.2005
- nákup a predaj ojazdených vozidiel31.12.200126.08.2005
- vykonávanie dopravných stavieb31.12.200126.08.2005
- vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb31.12.200126.08.2005
- revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení31.12.200126.08.2005
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie31.12.200126.08.2005
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov31.12.200111.09.2017
- revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení31.12.200111.09.2017
- výroba, montáž a opravy a rekonštrukcie technických - elektrických a zdvíhacích zariadení31.12.200111.09.2017

Kataster SAD Banská Bystrica, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy SAD Banská Bystrica, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL