Prehľad o organizácii
HURTÍK s.r.o.
Husova 1, 984 01 Lučenec
36052213
2020082350
SK2020082350
10-19 zamestnancov
28.12.2001
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,3
0,41
86,6 %
62,4 tis. €
113 %
2021/2020
5,67 mil. €
76,5 %
2021/2020
0,04
60 %
2021/2020
78,8 tis. €
26 059,8 %
2021/2020
N/A

Zisk HURTÍK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby HURTÍK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
31,03
0,13
0,02
0,94

Zisk pred zdanením HURTÍK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA HURTÍK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HURTÍK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HURTÍK s.r.o.


Konateľ HURTÍK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HURTÍK s.r.o.


Predmet činnosti HURTÍK s.r.o.


Kataster HURTÍK s.r.o.


Skrátené výkazy HURTÍK s.r.o.