Prehľad o organizácii
HURTÍK s.r.o.
Husova 1, 984 01 Lučenec
36052213
2020082350
SK2020082350
10-19 zamestnancov
28.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7508/S
2,49 tis. €
-96 %
2022/2021
8,22 mil. €
45 %
2022/2021
0
-96,6 %
2022/2021
78,8 tis. €
26 059,8 %
2021/2020
N/A

Zisk HURTÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby HURTÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
24,64
0,09
0,02
0,89

Zisk pred zdanením HURTÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA HURTÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HURTÍK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HURTÍK s.r.o.


Konateľ HURTÍK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HURTÍK s.r.o.


Predmet činnosti HURTÍK s.r.o.


Kataster HURTÍK s.r.o.


Skrátené výkazy HURTÍK s.r.o.