Prehľad o organizácii
PAKRIS - IN, spol. s r.o.
Malá ulička 286/12, 900 65 Záhorská Ves
36052221
Nemá
28.12.2001
06.02.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Konateľ PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Predmet činnosti PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Kataster PAKRIS - IN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PAKRIS - IN, spol. s r.o.