Prehľad o organizácii
GUFERO, s.r.o.
Sládkovičova ulica 4234/53, 974 05 Banská Bystrica
36052230
2020089775
SK2020089775
5-9 zamestnancov
28.12.2001
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
0,15
59 %
-5,56 tis. €
-128,4 %
2022/2021
584 tis. €
-0,9 %
2022/2021
-0,01
-128,3 %
2022/2021
37,3 €
N/A

Zisk GUFERO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby GUFERO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
620 tis. €
600 tis. €
580 tis. €
560 tis. €
540 tis. €
520 tis. €
transparex.sk
35,21
0,41
0,1
2,5

Zisk pred zdanením GUFERO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA GUFERO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GUFERO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GUFERO, s.r.o.


Konateľ GUFERO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GUFERO, s.r.o.


Predmet činnosti GUFERO, s.r.o.


Kataster GUFERO, s.r.o.


Skrátené výkazy GUFERO, s.r.o.