Prehľad o organizácii
GUFERO, s.r.o.
Sládkovičova ulica 4234/53, 974 05 Banská Bystrica
36052230
2020089775
SK2020089775
5-9 zamestnancov
28.12.2001
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,08
0,04
57,7 %
19,6 tis. €
508,1 %
2021/2020
589 tis. €
11,7 %
2021/2020
0,03
659,2 %
2021/2020
37,3 €
N/A

Zisk GUFERO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby GUFERO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
620 tis. €
600 tis. €
580 tis. €
560 tis. €
540 tis. €
520 tis. €
transparex.sk
36,05
0,42
0,09
2,36

Zisk pred zdanením GUFERO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA GUFERO, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GUFERO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GUFERO, s.r.o.


Konateľ GUFERO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GUFERO, s.r.o.


Predmet činnosti GUFERO, s.r.o.


Kataster GUFERO, s.r.o.


Skrátené výkazy GUFERO, s.r.o.