Prehľad o organizácii
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen
36052248
2020070030
Nemá
nezistený
01.01.2002
01.05.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
-1,73
0,02
92,3 %
-6,94 mil. €
-189,9 %
2021/2020
9,63 mil. €
-17,6 %
2021/2020
-0,13
-151 %
2021/2020
N/A
19,2 mil. €
-79 %
2021/2020

Zisk Zvolenská teplárenská, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

Tržby Zvolenská teplárenská, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
0,19
0,08
0,16
0,38

Zisk pred zdanením Zvolenská teplárenská, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
-10 mil. €
transparex.sk

EBITDA Zvolenská teplárenská, a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Zvolenská teplárenská, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zvolenská teplárenská, a.s.


Predstavenstvo Zvolenská teplárenská, a.s.


Člen dozorného orgánu Zvolenská teplárenská, a.s.


Jediný akcionár a.s. Zvolenská teplárenská, a.s.


Predmet činnosti Zvolenská teplárenská, a.s.


Kataster Zvolenská teplárenská, a.s.


Skrátené výkazy Zvolenská teplárenská, a.s.