Prehľad o organizácii
WEGA , spol. s r.o.
A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
36052256
2020065003
Nemá
nezistený
27.12.2001
05.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WEGA , spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WEGA , spol. s r.o.


Konateľ WEGA , spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WEGA , spol. s r.o.


Predmet činnosti WEGA , spol. s r.o.


Kataster WEGA , spol. s r.o.


Skrátené výkazy WEGA , spol. s r.o.