Prehľad o organizácii
METAL MARKET s.r.o.
Lučenecká cesta 5, 960 72 Zvolen
36052264
2020069997
Nemá
nezistený
31.12.2001
29.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-2,98 tis. €
73,7 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk METAL MARKET s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby METAL MARKET s.r.o.


2014
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-14,78
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením METAL MARKET s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA METAL MARKET s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod METAL MARKET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METAL MARKET s.r.o.


Konateľ METAL MARKET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METAL MARKET s.r.o.


Predmet činnosti METAL MARKET s.r.o.


Kataster METAL MARKET s.r.o.


Skrátené výkazy METAL MARKET s.r.o.