Prehľad o organizácii
Agrokol, spol. s r.o.
Košická cesta 1730, 979 01 Rimavská Sobota
36052272
2020075761
SK2020075761
10-19 zamestnancov
02.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7513/S
19,7 tis. €
152,6 %
2023/2022
3,69 mil. €
94 %
2023/2022
0,01
409 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Agrokol, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Agrokol, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
1,45
0,21
n/a
0,58

Zisk pred zdanením Agrokol, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agrokol, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Agrokol, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrokol, spol. s r.o.


Konateľ Agrokol, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agrokol, spol. s r.o.


Predmet činnosti Agrokol, spol. s r.o.


Kataster Agrokol, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Agrokol, spol. s r.o.