Prehľad o organizácii
Agrokol, spol. s r.o.
Košická cesta 1730, 979 01 Rimavská Sobota
36052272
2020075761
SK2020075761
10-19 zamestnancov
02.01.2002
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,03
0
90,4 %
7,78 tis. €
-95,6 %
2022/2021
1,9 mil. €
607,5 %
2022/2021
0
-97,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Agrokol, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Agrokol, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
1,36
0,1
n/a
0,81

Zisk pred zdanením Agrokol, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Agrokol, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Agrokol, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrokol, spol. s r.o.


Konateľ Agrokol, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Agrokol, spol. s r.o.


Predmet činnosti Agrokol, spol. s r.o.


Kataster Agrokol, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Agrokol, spol. s r.o.