Prehľad o organizácii
LY - agri, s.r.o.
991 10 Ipeľské Predmostie
36052281
2020073924
Nemá
nezistený
03.01.2002
Baliace čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0,04
164,4 %
-98 €
-16,7 %
2022/2021
N/A
-0
-22,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LY - agri, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby LY - agri, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-5,91
-0,64
n/a
0,65

Zisk pred zdanením LY - agri, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA LY - agri, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LY - agri, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LY - agri, s.r.o.


Konateľ LY - agri, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LY - agri, s.r.o.


Predmet činnosti LY - agri, s.r.o.


Kataster LY - agri, s.r.o.


Skrátené výkazy LY - agri, s.r.o.