Prehľad o organizácii
LY - agri, s.r.o.
991 10 Ipeľské Predmostie
36052281
2020073924
Nemá
nezistený
03.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7514/S
-431 €
-339,8 %
2023/2022
N/A
-0,01
-342,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk LY - agri, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby LY - agri, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-5,98
-0,66
n/a
0,65

Zisk pred zdanením LY - agri, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA LY - agri, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LY - agri, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LY - agri, s.r.o.


Konateľ LY - agri, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LY - agri, s.r.o.


Predmet činnosti LY - agri, s.r.o.


Kataster LY - agri, s.r.o.


Skrátené výkazy LY - agri, s.r.o.