Prehľad o organizácii
SYNTETIKA, s.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
36052302
2020089797
Nemá
nezistený
07.01.2002
20.04.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
2,56 tis. €
126,4 %
2015/2014
22,3 tis. €
-81,3 %
2015/2014
0,03
115,7 %
2015/2014
2 tis. €
N/A

Zisk SYNTETIKA, s.r.o.


2014
2015
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SYNTETIKA, s.r.o.


2014
2015
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,49
0,13
2,75
1,14

Zisk pred zdanením SYNTETIKA, s.r.o.


2014
2015
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SYNTETIKA, s.r.o.


2014
2015
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SYNTETIKA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SYNTETIKA, s.r.o.


Konateľ SYNTETIKA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SYNTETIKA, s.r.o.


Predmet činnosti SYNTETIKA, s.r.o.


Kataster SYNTETIKA, s.r.o.


Skrátené výkazy SYNTETIKA, s.r.o.