Prehľad o organizácii
Pozemkové družstvo "v likvidácii"
976 31 Vlkanová
36052311
2021624660
Nemá
nezistený
02.01.2002
21.10.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-282 €
-514,7 %
2020/2019
N/A
-0,02
-932,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Pozemkové družstvo "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Pozemkové družstvo "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
6,25
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Pozemkové družstvo "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Pozemkové družstvo "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Likvidátor Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Predstavenstvo Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Predmet činnosti Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Kataster Pozemkové družstvo "v likvidácii"


Skrátené výkazy Pozemkové družstvo "v likvidácii"