Prehľad o organizácii
via carpathia, s.r.o.
Mlynská 51, 974 09 Banská Bystrica
36052337
2020095440
Nemá
1 zamestnanec
28.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7518/S
119 €
-69,5 %
2021/2020
1 tis. €
-88,8 %
2021/2020
0
-69,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk via carpathia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby via carpathia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,87
0,64
14,24
2,78

Zisk pred zdanením via carpathia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA via carpathia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod via carpathia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie via carpathia, s.r.o.


Konateľ via carpathia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. via carpathia, s.r.o.


Predmet činnosti via carpathia, s.r.o.


Kataster via carpathia, s.r.o.


Skrátené výkazy via carpathia, s.r.o.