Prehľad o organizácii
SAMO, s.r.o.
Malá ulička 303/5, 900 65 Záhorská Ves
36052345
Nemá
09.01.2002
23.11.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SAMO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAMO, s.r.o.


Konateľ SAMO, s.r.o.


Člen dozorného orgánu SAMO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAMO, s.r.o.


Predmet činnosti SAMO, s.r.o.


Kataster SAMO, s.r.o.