Prehľad o organizácii
DUBYS Group spol. s r.o.
Rozkvet 2050/101-15, 017 01 Považská Bystrica
36052353
2021628059
Nemá
07.01.2002
12.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DUBYS Group spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DUBYS Group spol. s r.o.


Konateľ DUBYS Group spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DUBYS Group spol. s r.o.


Predmet činnosti DUBYS Group spol. s r.o.


Kataster DUBYS Group spol. s r.o.


Skrátené výkazy DUBYS Group spol. s r.o.