Prehľad o organizácii
East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"
Bakta 80, 979 01 Rimavská Sobota
36052370
2021624033
Nemá
nezistený
03.01.2002
10.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy East Side Production, s.r.o. "v likvidácii"