Prehľad o organizácii
K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.
Venevská PK6, 990 01 Veľký Krtíš
36052388
2020073913
Nemá
nezistený
15.01.2002
05.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Predstavenstvo K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Člen dozorného orgánu K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Predmet činnosti K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Kataster K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.


Skrátené výkazy K.M.K. SLOVAKIA PLUS, a.s.