Prehľad o organizácii
YPRON, s.r.o.
049 18 Lubeník
36052396
2020038141
SK2020038141
5-9 zamestnancov
07.01.2002
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
-0,15
0,02
109,5 %
3,49 tis. €
-88,1 %
2021/2020
325 tis. €
3,1 %
2021/2020
0,01
-88,3 %
2021/2020
4 tis. €
N/A

Zisk YPRON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby YPRON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
-3,42
-0,09
0,12
0,84

Zisk pred zdanením YPRON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA YPRON, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod YPRON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie YPRON, s.r.o.


Konateľ YPRON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. YPRON, s.r.o.


Predmet činnosti YPRON, s.r.o.


Kataster YPRON, s.r.o.


Skrátené výkazy YPRON, s.r.o.