Prehľad o organizácii
YPRON, s.r.o.
049 18 Lubeník
36052396
2020038141
SK2020038141
5-9 zamestnancov
07.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7523/S
10,2 tis. €
192,5 %
2022/2021
354 tis. €
8,9 %
2022/2021
0,04
163,6 %
2022/2021
4 tis. €
N/A

Zisk YPRON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby YPRON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
-1,88
-0,05
0,09
0,91

Zisk pred zdanením YPRON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA YPRON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod YPRON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie YPRON, s.r.o.


Konateľ YPRON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. YPRON, s.r.o.


Predmet činnosti YPRON, s.r.o.


Kataster YPRON, s.r.o.


Skrátené výkazy YPRON, s.r.o.