Prehľad o organizácii
DREVOKOV Krupina s.r.o.
Červená Hora 1737, 963 01 Krupina
36052400
2020071735
SK2020071735
1 zamestnanec
10.01.2002
Výst.obytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-0,69
0
103,8 %
9,38 tis. €
164,5 %
2022/2021
117 tis. €
71,6 %
2022/2021
0,03
157,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DREVOKOV Krupina s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby DREVOKOV Krupina s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,04
0,72
0,92

Zisk pred zdanením DREVOKOV Krupina s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA DREVOKOV Krupina s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DREVOKOV Krupina s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOKOV Krupina s.r.o.


Konateľ DREVOKOV Krupina s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOKOV Krupina s.r.o.


Predmet činnosti DREVOKOV Krupina s.r.o.


Kataster DREVOKOV Krupina s.r.o.


Skrátené výkazy DREVOKOV Krupina s.r.o.