Prehľad o organizácii
DREVOKOV Krupina s.r.o.
Červená Hora 1737, 963 01 Krupina
36052400
2020071735
SK2020071735
2 zamestnanci
10.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7524/S
-6,39 tis. €
-168,1 %
2023/2022
60,8 tis. €
-48,1 %
2023/2022
-0,02
-171,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DREVOKOV Krupina s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby DREVOKOV Krupina s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,04
-0,06
1,16
0,87

Zisk pred zdanením DREVOKOV Krupina s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA DREVOKOV Krupina s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DREVOKOV Krupina s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOKOV Krupina s.r.o.


Konateľ DREVOKOV Krupina s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOKOV Krupina s.r.o.


Predmet činnosti DREVOKOV Krupina s.r.o.


Kataster DREVOKOV Krupina s.r.o.


Skrátené výkazy DREVOKOV Krupina s.r.o.