Prehľad o organizácii
Vestfin, s.r.o.
Pod Suchým vrchom 5, 974 05 Banská Bystrica
36052418
2021623736
Nemá
1 zamestnanec
15.01.2002
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
4,15
23 %
9,1 tis. €
280,3 %
2022/2021
621 €
0 %
2022/2021
0,02
283,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Vestfin, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Vestfin, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
0,78
0,77
n/a
4,15

Zisk pred zdanením Vestfin, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Vestfin, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Vestfin, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vestfin, s.r.o.


Konateľ Vestfin, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Vestfin, s.r.o.


Predmet činnosti Vestfin, s.r.o.


Kataster Vestfin, s.r.o.


Skrátené výkazy Vestfin, s.r.o.