Prehľad o organizácii
Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.
969 73 Prenčov
36052442
2020066565
Nemá
nezistený
07.01.2002
15.05.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
29,7 tis. €
126,9 %
2015/2014
1,74 mil. €
-8,6 %
2015/2014
0,04
97,1 %
2015/2014
106 tis. €
24,9 %
2015/2014
N/A

Zisk Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


2014
2015
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


2014
2015
1,9 mil. €
1,85 mil. €
1,8 mil. €
1,75 mil. €
1,7 mil. €
transparex.sk
n/a
0,51
n/a
1,12

Zisk pred zdanením Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


2014
2015
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


2014
2015
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Konateľ Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Predmet činnosti Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Kataster Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.


Skrátené výkazy Mäsovýroba Prenčov, s.r.o.