Prehľad o organizácii
Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"
Pivovarská 7, 979 01 Rimavská Sobota
36052451
Nemá
07.01.2002
08.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Drevovýroba RS, s.r.o. "v likvidácii"