Prehľad o organizácii
STAVIMEX Košice, s.r.o.
Slovenská 26, 040 01 Košice
36052477
2021643657
Nemá
nezistený
15.01.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,05
0
126,6 %
-5,93 tis. €
69,7 %
2019/2018
N/A
-0,01
69,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk STAVIMEX Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby STAVIMEX Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk
n/a
-0,27
n/a
0,77

Zisk pred zdanením STAVIMEX Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA STAVIMEX Košice, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVIMEX Košice, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVIMEX Košice, s.r.o.


Konateľ STAVIMEX Košice, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAVIMEX Košice, s.r.o.


Predmet činnosti STAVIMEX Košice, s.r.o.


Kataster STAVIMEX Košice, s.r.o.


Skrátené výkazy STAVIMEX Košice, s.r.o.