Prehľad o organizácii
ATRA s.r.o. "v likvidácii"
976 73 Telgárt
36052485
2021634241
Nemá
nezistený
07.01.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ATRA s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ATRA s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ATRA s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ATRA s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ATRA s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ATRA s.r.o. "v likvidácii"