Prehľad o organizácii
JAVIS, s.r.o.
Hlavná 52, 990 02 Dolná Strehová
36052493
2021634109
Nemá
nezistený
24.01.2002
Ost.jedálenské služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
11,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk JAVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby JAVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,11
0,88
n/a
n/a

Zisk pred zdanením JAVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA JAVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod JAVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAVIS, s.r.o.


Konateľ JAVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JAVIS, s.r.o.


Predmet činnosti JAVIS, s.r.o.


Kataster JAVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy JAVIS, s.r.o.