Prehľad o organizácii
KOBEX, s.r.o.
Zámostského 867/17, 976 97 Nemecká - Zámostie
36052507
2021625518
Nemá
nezistený
28.01.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,06
0
57,9 %
-6,62 tis. €
-22,1 %
2022/2021
N/A
-0,03
-41,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KOBEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby KOBEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
15,6
0,42
n/a
0

Zisk pred zdanením KOBEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOBEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOBEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOBEX, s.r.o.


Konateľ KOBEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOBEX, s.r.o.


Predmet činnosti KOBEX, s.r.o.


Kataster KOBEX, s.r.o.


Skrátené výkazy KOBEX, s.r.o.