Prehľad o organizácii
MOTORTECHNA s.r.o.
Partizánska cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
36052531
2021625903
SK2021625903
2 zamestnanci
30.01.2002
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,94
0,85
0
327,2 %
-14,4 tis. €
-17,2 %
2021/2020
14,5 tis. €
-3,7 %
2021/2020
-1,94
15,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MOTORTECHNA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €
-18 tis. €
transparex.sk

Tržby MOTORTECHNA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
-2,54
-2,27
n/a
0,33

Zisk pred zdanením MOTORTECHNA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €
-18 tis. €
transparex.sk

EBITDA MOTORTECHNA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €
-18 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MOTORTECHNA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOTORTECHNA s.r.o.


Konateľ MOTORTECHNA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOTORTECHNA s.r.o.


Predmet činnosti MOTORTECHNA s.r.o.


Kataster MOTORTECHNA s.r.o.


Skrátené výkazy MOTORTECHNA s.r.o.