Prehľad o organizácii
TOMINA Style, s.r.o.
Stredisková 2750, 962 21 Lieskovec
36052540
2020070129
SK2020070129
nezistený
30.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7537/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TOMINA Style, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOMINA Style, s.r.o.


Konateľ TOMINA Style, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOMINA Style, s.r.o.


Predmet činnosti TOMINA Style, s.r.o.


Kataster TOMINA Style, s.r.o.


Skrátené výkazy TOMINA Style, s.r.o.