Prehľad o organizácii
TOMINA Style, s.r.o.
Stredisková 2750, 962 21 Lieskovec
36052540
2020070129
SK2020070129
nezistený
30.01.2002
Výroba ost.ho nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOMINA Style, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOMINA Style, s.r.o.


Konateľ TOMINA Style, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOMINA Style, s.r.o.


Predmet činnosti TOMINA Style, s.r.o.


Kataster TOMINA Style, s.r.o.


Skrátené výkazy TOMINA Style, s.r.o.