Prehľad o organizácii
KRBB, s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
36052558
2020095561
Nemá
nezistený
30.01.2002
08.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KRBB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KRBB, s.r.o.


Konateľ KRBB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KRBB, s.r.o.


Správca reštrukturalizačného konania KRBB, s.r.o.


Predmet činnosti KRBB, s.r.o.


Kataster KRBB, s.r.o.


Skrátené výkazy KRBB, s.r.o.